Technik czy magister farmacji, kto zarobi więcej ?

Jeszcze niedawno byliśmy zasypywani informacjami dotyczącego stopniowego wygaszania zawodu technik farmacji. Spotkało się to z dużym odzewem ze strony szkół uczących w tym zawodzie jak i pracujących w tym charakterze osób. Szkoły medyczne od lat cieszyły się dużym zainteresowaniem a nagłe wyeliminowanie jednego z najbardziej obleganych kierunków wiązało się z dużymi stratami. Na obradach z Ministrem Zdrowia jednym z pomysłów było stworzenie nowego zawodu tzw. pomocy farmaceutycznej. Nauka trwałaby wtedy krócej i opierała się na kursach. Na szczęście zawód technika przetrwał i wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Czy to zainteresowanie wynika z wysokich zarobków ? Zatem ile zarabia technik farmacji ? Czy są to kwoty równorzędne z zarobkami magistrów farmacji ? Nauczanie zawodu technika farmacji trwa znacznie krócej. Aby zdobyć ten zawód należy udać się do szkoły policealnej, najczęściej ze zdaną maturą. Aczkolwiek nie każda szkoła wymaga ukończenia szkoły średniej pozytywnym wynikiem maturalnym. Nauczanie trwa dwa lata w systemie nauczania dziennego bądź wieczorowego. Nauka kończy się z momentem przystąpienia do egzaminu zawodowego państwowego oznaczony kwalifikacją Z19. Składa się on z części pisemnej, gdzie należy rozwiązać test jednokrotnego wyboru oraz z części praktycznej. Po zdanym egzaminie należy odbyć dwuletni staż w aptece. Edukacja technika farmacji trwa znaczniej krócej niż wyspecjalizowanie magistra w tej dziedzinie. To również wiąże się z niższą płacą dla tego zawodu. Technik farmacji może zarobić w granicach 2000 zł do 2500zł brutto. Zależy to od miejsca pracy jak i od województwa. Nieliczna grupa techników jest w stanie zarobić ponad 3000zł. Z ,,Barometru Płac” dowiadujemy się ,że średnie wynagrodzenie technika farmaceutycznego wynosi 2073,68 zł natomiast wynagrodzenia magistra farmacji to 3175,14 zł. Najwięcej technik farmacji zarobi w województwie pomorskim a najmniej w województwie podlaskim i świętokrzyskim. Zawód technika nie może do końca równać się z ukończeniem pięcioletnich studiów farmaceutycznych. Jednak znając aktualny rynek farmaceutyczny można zauważyć jak wiele nowych leków jest wprowadzanych i jak wiele nowych rozporządzeń wchodzi w życie dotyczących ich wydawania i zniżek. Można pokusić się tutaj o stwierdzenie,że doświadczony technik jest na równi z magistrem farmacji.Wchodząc do apteki zazwyczaj za okienkiem spotykamy technika farmacji. Zatrudnianie techników farmacji jest bardziej opłacalne dla kierownika apteki, ponieważ bez ukończenia studiów wyższych nie musi wypłacać dużych pensji.Należy pamiętać, że w codziennym funkcjonowaniu apteki zazwyczaj jest tak,że technicy wykonują taki sam rodzaj pracy co magistrzy. Jednak funkcjonowanie apteki nie mogłoby istnieć bez co najmniej jednego magistra i jest to obciążenie prawne. W środowisku aptekarskim zauważa się pewną dyskryminację techników przez osoby o wyższym wykształceniu, ponieważ ,,jesteś tylko technikiem”. Być może jest to spowodowane tym, że technicy bardzo dobrze radzą sobie w aptece a czasem posiadają większa wiedzę niż niejeden magister zdobytą poprzez doświadczenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here