Ile trwają studia medyczne? Czy trzeba się na nich dużo uczyć? Sprawdź!

Studia medyczne dają absolwentowi medycyny szerokie pole manewru na rynku pracy. Może on założyć prywatną praktykę lekarską w Polsce, zatrudnić się w jednej z placówek medycznych (publicznych lub prywatnych) albo wyjechać za granicę, by tam móc uprawiać swój zawód. Ale zanim dojdzie do spełniania się zawodowo w charakterze lekarza, należy jeszcze przejść przez studia, które do łatwych nie należą. O samo dostanie się na studia, co roku walczy wiele osób, stając w szranki ze swoją konkurencją w czasie letniej rekrutacji. Dla jednych to, ile trwają studia medyczne to długo, a dla innych jest to bardzo krótki okres w życiu, który może okazać się niewystarczający na pochłonięcie szerokiej wiedzy medycznej. Jak jest rzeczywiście z tymi studiami? Ile trwają studia medyczne? Czy trzeba się na nich dużo uczyć?

To, ile trwają studia medyczne, ma znaczenie przy podejmowaniu samej decyzji o wykonywaniu zawodu lekarza w przyszłości. To niebagatelna kwestia. Studia medyczne nie dzielą się według systemu bolońskiego na dwa stopie: studia pierwszego stopnia (licencjat) i drugiego stopnia (magister). Studia medyczne są studiami jednolitymi, które nie dzielą się na dwa stopnie. Zatem podejmując decyzję o wyborze medycyny, nie można liczyć się z tym, że ukończymy ją po krótkim okresie. Jak widać, to ile trwają studia medyczne, może już na wstępie odrzucić wielu kandydatów.

Przejdźmy teraz do odpowiedzi na pytanie „ile trwają studia medyczne?”. Medycyna co do zasady musi być studiowana przez 6 lat. Przepisy prawne nie przewidują krótszego terminu ukończenia studiów. Natomiast mogą zdarzyć się sytuacje, gdy studiowanie medycyny przeciągnie się na dłuższy okres. Brak zdawania egzaminów w terminie, powtarzanie roku czy urlop dziekański niewątpliwie niekorzystnie wpłyną na to, ile trwają studia medyczne. Bowiem im dłużej studiuje się medycynę, tym częściej może rodzić się podejrzenie, że lekarz nie jest zbyt dobrze wykształcony i nie ma należytych zdolności do wykonywania swojego zawodu.

Ważną kwestią rzutującą na to, ile trwają studia medyczne, jest także tryb studiów. Medycyna może być studiowana nie tylko w trybie dziennym, ale również w trybie niestacjonarnym. Ten drugi tryb jest odpłatny. Niezależnie jednak od podjętego trybu studiów, studia medyczne dalej będą trwać 6 lat.

Wyjaśnijmy jeszcze na koniec zależność zakresu nauki i tego, ile trwają studia medyczne. Na studiach medycznych nauki jest sporo, a prowadzący zajęcia z niezwykłą dbałością starają się systematycznie weryfikować wiedzę studentów medycyny. Nic dziwnego, że nauki jest sporo. W końcu przyszli lekarze muszą dowiedzieć się o funkcjonowaniu człowieka tak, by później chronić i ratować ludzkie zdrowie i życie. Nie ma niestety ani innego wytłumaczenia, ani innej rady na to, ile trwają studia medyczne. Kształcąc przyszłych lekarzy, musimy mieć pewność, że będą to osoby kompetentne, dobrze przygotowane i biegłe w swojej profesji. Dlatego tak ważne jest, aby to ile trwają studia medyczne korelowało z szerokim zakresem wiedzy przekazywanej na studiach medycznych przyszłym lekarzom.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here