Znajomość języka obcego w biznesie jako podstawa rozwoju

Biegła znajomość języka obcego otwiera zupełnie nowe perspektywy. Swoboda komunikacji jest niezwykle ważna zarówno w perspektywie spraw prywatnych jak np. podróży zagranicznych, ale również – i przede wszystkim – w biznesie. Szeroko rozumiany „business language” to pewna dziedzina każdego języka na świecie, która koncentruje się na konkretnych gałęziach językowych pozwalających na komunikację zgodnie z normatywną etyką i kulturą porozumiewania się. Mowa tu oczywiście o specjalistycznym podejściu do zasobów słownictwa i gramatyki, ale również rozumieniu komunikacji z perspektywy UX (czyli User-Experience), które w pełni uwzględnia branżowe zaplecze „know-how”.
Umiejętność praktycznego posługiwania się językiem obcym w perspektywie biznesu stanowi więc nie tylko podstawę rozwoju osobistego, ale również rozwoju w  międzynarodowej perspektywie.

Business language – co to właściwie jest?

Język biznesowy (z ang. business language) to nic innego jak forma posługiwania się językiem z uwzględnieniem konkretnego, branżowego stylu, ale również wysokiej kultury językowej pozwalającej na nawiązywanie kontaktów w oparciu o wysoką kulturę leksykalną i gramatyczną. W domyśle od razu nasuwa się specjalistyczny język branżowy – niezbędny dla właściwej komunikacji w poszczególnych sektorach działalności – jak również wysoka kultura językowa polegająca na doborze odpowiednich zwrotów i form wypowiedzi.

Połączenie tych dwóch spójnych ze sobą tworzy szeroko pojmowany business language, który bez wątpienia jest niezwykle pożądany na rynku przedsiębiorców, poszerzając możliwości o tysiące kilometrów wzdłuż i wszerz całego globu – biorąc choćby pod uwagę język angielski wykorzystywany na całym świecie.

Język angielski dla firm

W dzisiejszych czasach znajomość biznesowej formy języka angielskie to absolutna podstawa do poszerzania zakresu działalności firmy. Dzięki LanguageBusiness możliwość szkolenia pracowników w tym zakresie staje się niezwykle prosta. Dzięki nowatorskim metodom nauczania w oparciu o naukę w trybie online – z wykorzystaniem aplikacji oraz native-speakerów – istnieje możliwość wyszkolenia pracowników w tym zakresie bez przesadnego nakładu czasu oraz środków. Zdecydowana przewaga tego rodzaju nauki nad standardową nauką w szkołach językach to pełna elastyczność. Indywidualnie ustalane ramy czasowe zgodnie z dostępnością uczących się oraz lektorów pozwala na dogodne wzajemne dopasowanie czasu nauki, co nie koliduje z czasem pracy.

Prowadząc firmę i pragnąc wypłynąć na szersze wody nie sposób pominąć aspektu znajomości biznesowego języka obcego w arteriach floty pracowników. to nie tylko nauka w oparciu o nowoczesne metody, ale również profesjonalny audyt z zakresu business language dla Twojej firmy, pozwalający na dokładne rozpatrzenie potrzeb i określenie dynamiki rozwoju sprawności językowej w Twojej organizacji. Kurs językowy dla firm jest ukierunkowany na używanie języka obcego stricte w biznesie, co pozwala pominąć zbędne, potoczne aspekty języka stanowiące przeszkodę dla profesjonalnej obsługi klientów zgodnie z panującymi normami etyki językowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here