Świadczenie przedemerytalne 2018

Świadczenie przedemerytalne jest przyznawane osobą, które osiągnęły odpowiedni wiek przedemerytalny określony ustawowo.
Celem wypłacania tego świadczenia jest pozwolenie osobą, które nie osiągnęły wieku emerytalnego u kobiety jest to 60 lat, a u mężczyzn 65 lat, przetrwanie do emerytury ze względu na stan zdrowia, bądź niemożności znalezienia zatrudnienia pozwalającego się utrzymać.
Jednak, aby je otrzymać należy spełniać określone warunki tzn pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni i być nadal zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy.
Kolejny warunek jaki pozwala na uzyskanie świadczenia przedemerytalnego jest termin wysłania podania o takie świadczenie. Musimy to zrobić maksymalnie do 30 dni od momentu wystawienia zaświadczenia przez Urząd Pracy o popieraniu tego zasiłku, aby móc ubiegać się o świadczenie przedemerytalne nie możemy przez cały okres popierania zasiłku odmówić podjęcia pracy proponowanej nam przez Urząd Pracy do którego należymy, bez określonej przyczyny.
O takie świadczenie mogą ubiegać się osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy tzn np pracodawca ogłosił upadłość, zwolnił taką osobę likwidując jej stanowisko i nie ma możliwości zaproponowania nowego. Do takiego świadczenia mają prawo osoby, którym ustała renta lub zakład stał się niewypłacalny. Jednak warunkiem głównym tych przyczyn nie z naszej winy jest praca u tego pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, która nie przynosi już dochodów to też jest powód do podania o świadczenie przedemerytalne jednak warunkiem jest prowadzenie naszej firmy przez 24 miesiące.
Wysokość takiego świadczenia to od 1 marca 2018 roku 1 070,99 zł. Okresowo podlega waloryzacji w terminach, które określa ustawa.
Kobieta może się o nie ubiegać spełniając nie tylko którykolwiek z warunków powyżej, ale też musi mieć ukończone 56 lat, a mężczyzna 61 lat.
Wniosek składamy do przynależnej nam ze względu na miejsce zamieszkania placówki ZUS.
Jak widzimy świadczenie przedemerytalne jest stosunkowo niskie i coraz częściej osoby decydują się dorobić sobie w czasie gdy je pobierają.
Ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym ?
Świadczenie przedemerytalne jest stosunkowo bardzo niskie i przepisy pozwalają dorobić sobie drobne kwoty wspomagające nasze miesięczne utrzymanie, jednak trzeba zwracać uwagę ile maksymalnie można ten dochód zwiększyć, ponieważ po przekroczeniu pewnych kwot możemy narazić się na zabranie nam świadczenia bądź jego zmniejszenie.
Miesięczna kwota dopuszczalna przychodu wynosi 1.011,80 zł, a graniczna miesięczna kwota to 2.833,10 zł.
Przekroczenie dopuszczalnej miesięcznej kwoty przychodu spowoduje zmniejszenie nam świadczenia przedemerytalnego, a już przekroczenie granicznej miesięcznej kwoty naszego zarobku będzie skutkowało zawieszenia nam naszego świadczenia, i przez ten czas nie będziemy go wcale otrzymywać.
Warto wy brać się do odpowiedniej instytucji ZUS i zasięgnąć dokładne informację co możemy, a czego nie otrzymując świadczenie przedemerytalne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here