adwokat rozwodowy

Wraz z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, między parą powstaje wspólność majątkowa i oczekiwać podziału można dopiero po ustaniu związku małżeńskiego. Okazuje się, że podział majątku przed rozwodem jest jednak możliwy – wyjaśniamy, jak działa rozdzielność majątkowa.

Co wchodzi we wspólny majątek?

Ustawowa wspólność majątkowa obejmuje wszystkie przedmioty, które para nabyła po ślubie, wyjątkiem są majątki osobiste małżonków. W skład majątku wspólnego wchodzą:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartym,
 • składki na subkoncie emerytalnym,
 • urządzenia domowe,

Do majątku osobistego zaś należą przedmioty:

 • nabyte przed ślubem,
 • ze spadku,
 • zaspakajające dobra osobiste – okulary, biżuteria, rower, laptop etc.,
 • nagrody za osiągnięcia,
 • prawa autorskie i prawa pokrewne.

Jak przebiega sprawa rozwodowa z pomocą adwokata?

Rozprawa rozwodowa to duża ilość stresu, nakreślimy, jak mniej więcej przebiega procedura, by móc się do niej jak najlepiej przygotować. Na samym początku musimy złożyć pozew, najlepiej z pomocą prawnika. Adwokat rozwodowy nie tylko sporządzi pozew o rozwód, ale może także złożyć wniosek o podział majątku wspólnego. W pozwie należy umieścić wszystkie dane osobowe, jak PESEL, miejsce zamieszkania, opis życia małżeńskiego, musimy, udowodnić, że między małżeństwem doszło do rozkładu pożycia. Jeśli para ma dzieci, ważne jest, by określić, kto będzie sprawował władzę rodzicielską, jak ma wyglądać kontakt drugiego rodzica z dziećmi, ale też reguły korzystania ze wspólnego mieszkania i wysokość alimentów. Dokumenty, które muszą zostać załączone do pozwu to:

 • odpis aktu małżeństwa,
 • odpisy aktów urodzenia dzieci,
 • dowód opłaty za pozew rozwodowy,
 • oświadczenie o dochodach, deklaracje podatkowe i wykaz kosztów utrzymania.

Pisanie pism sądowych bywa trudne, często wiąże się z dużą ilością papierów, które są potrzebne, by złożyć pozew o rozwód, udanie się do adwokata, może być bardzo pomocne w takiej trudnej chwili.

Podział majątku przed rozwodem

Podział majątkowy przed rozwodem jest możliwy, małżonkowie muszą zawrzeć umowę o rozdzielczości majątkowej. Inne sytuacje, w których wspólnotowość majątkowa w małżeństwie ustaje, to:

 • jedno z małżonków zostaje ubezwłasnowolnione,
 • jeden z małżonków ogłasza upadłość,
 • sąd orzeknie separację pomiędzy małżonkami.

Każdy z małżonków może wystąpić do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej, ważne jest, by podać ku temu dobre powody, jak alkoholizm, uzależnienie od hazardu czy zakupoholizm. W wyjątkowych sytuacjach sąd może ustanowić rozdzielczość majątkową z datą wsteczną.

Kiedy sąd zniesie małżeńską wspólność majątkową, małżonkowie mogą zawrzeć umowę o podział majątku wspólnego, jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość czy przedsiębiorstwo, to para ma obowiązek zawszeć umowę w formie aktu notarialnego, w obecności notariusza.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here