Wszystko na temat renty socjalnej

Osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować, a jak wiadomo z czegoś muszą się utrzymywać, powinny starać się o przyznanie świadczenia jakie określa się mianem renty socjalnej.
Jakie warunki trzeba spełniać, aby ją otrzymać?
Pierwszym czynnikiem jaki musi spełnić osoba chcąca ubiegać się o to świadczenie jest pełnoletność. Jeśli jednak jesteś kobietą, która w wieku 16 lat wyszła za mąż to można uznać to za wyjątek od reguły i taka osoba również ma szansę takie świadczenie otrzymać.
Kolejnymi ważnymi czynnikami jest stwierdzona całkowita niezdolność do pracy, stwierdzona przez komisję lekarską bądź lekarza orzecznika ZUS, powstałą przed ukończeniem 18 roku życia. Podstawą do otrzymania renty socjalnej jest również niezdolność do pracy powstała w trakcie nauki lub na urlopie dziekańskim czy w trakcie studiów doktoranckich jednak zanim został ukończony 25 rok życia.
Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią to zaświadczenia i wniosek o przyznanie renty socjalnej musi złożyć za Ciebie prawny opiekun. Należy dołączyć do niego wyniki badań, zaświadczenie lekarskie o całkowitej niezdolności do pracy.
Rentę socjalną przyznaję się na czas określony, kiedy niezdolność do pracy została określona jako okresowa (jest to czas na całkowite bądź częściowe wyleczenie umożliwiające powrót do pracy) lub na stałe, kiedy nie jest już możliwy powrót do pracy i całkowite wyleczenie.
Ile wynosi renta socjalna ?
Wysokość tego świadczenia to do 31 maja 2018 roku 84 % wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, jednak od 1 czerwca zmieniła się i wynosi 100 % czyli 862,68 zł. Jest to dość korzystna zmiana, bo podwyżka tego świadczenia wyniosła 22,68 zł.
Wysokość renty jest bardzo niska mimo podwyżek dlatego osoby szukają sposobów na dorobienie sobie i zwiększenie przychodu.
Musimy jednak bardzo uważać z tym co robimy, ponieważ to wszystko może wpłynąć na zawieszenie, albo całkowite zabranie nam renty.
Czego nie możemy robić w czasie otrzymywania renty ?
Prowadzić działalności artystycznej czy gospodarczej lub wykonywać jakichkolwiek prac powiązanych z umową o pracę.
Ponadto o każdym dochodzie, gdzie pobierane są składki należy poinformować ZUS w formie pisemnego oświadczenia dołączając zaświadczenie z informacją o wysokości dochodów.
Renta jest tak niska, że właściwie wiele osób szuka różnych możliwości dorobienia sobie do niej, zapewniając sobie często możliwość przeżycia.
Najlepiej wybrać się do urzędu nam przynależnego i dowiedzieć się co możemy robić będąc na rencie socjalnej, a za co może być nam renta odebrana i nałożona na nas inna kara pieniężna.
W ZUSie otrzymamy informację z pierwszej ręki i może dzięki temu unikniemy bardzo poważnych kłopotów, bo szukając informacji w internecie, możemy natknąć się na nieaktualne, a i często są pisane bardzo niezrozumiałym urzędowym językiem, niejasnym dla przeciętnego człowieka, a pracownicy ZUSu nam wszystko wytłumaczą i będziemy wiedzieć co dokładnie możemy, a czego lepiej nie robić żeby nie stracić naszej renty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here