Wypadek w pracy za granicą

Pracujesz za granicą? Zastanawiasz się co Ci przysługuje, jeśli w trakcie pracy ulegniesz wypadkowi? Co robić kiedy dojdzie do wypadku, od kogo dochodzić odszkodowania, jakie świadczenia należą Ci się ponadto? Na te oraz inne wątpliwości znajdziesz odpowiedź w niniejszym artykule!

Wypadek przy pracy – definicja

Mówi się, że „wypadki chodzą po ludziach”, tzn., że mogą się one przydarzyć każdemu – nagle i niespodziewanie. Bez względu na to, gdzie w danej chwili się znajdujemy i co robimy. Szczególnie często występują w miejscu zatrudnienia. Nie każde zdarzenie może być jednak uznane za wypadek w pracy, stąd warto znać jego definicję:
Wypadek w pracy to nagłe zdarzenie, powodujące uraz fizyczny lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną przez pracownika pracą. Do tego rodzaju wypadku dojść może:

  1. W trakcie lub w związku z wykonywaniem czynności zwykłych i poleceń przełożonego.
  2. W trakcie lub w związku z wykonywaniem czynności dla pracodawcy bez wyraźnego polecenia.
  3. W czasie podróży służbowej, w związku z powierzonymi mu na ten czas zadaniami.
  4. W drodze pomiędzy siedzibą pracodawcy a wskazanym miejscem wykonywania pracy.

Do wypadków w pracy osób przebywających za granicą dojść może w każdej branży, jednak najczęściej obserwuje się je podczas wykonywania prac fizycznych, np. w budownictwie lub na produkcji. Osobie poszkodowanej w tej sytuacji należy się odszkodowanie, będące zadośćuczynieniem za doznane szkody. Zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, jeśli dojdzie do wypadku za granicą, odszkodowanie będzie przyznane pracownikowi na takich zasadach, jakie panują w danym kraju. Dlatego warto wcześniej zapoznać się z przepisami, mającymi zastosowanie w państwie, w którym pracujemy.

Wypadek za granicą – co robić?

Jeżeli dojdzie do wypadku w pracy za granicą, osoba poszkodowana powinna przede wszystkim zgłosić zajście swojemu pracodawcy oraz – jeśli jest taka potrzeba – odpowiednim służbom ratowniczym. Zdarzenie powinno być odpowiednio udokumentowane, zgodnie z obowiązującymi w danym kraju normami BHP. Ponadto, w późniejszym czasie poszkodowany powinien pamiętać, by zebrać całą dokumentację medyczną, rachunki za leki, wizyty lekarskie, opatrunki czy rehabilitację. Krótko mówiąc – wszystkie możliwe zaświadczenia i druki, mogące stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń.

Odszkodowanie – od kogo go dochodzić?

Pracownik, który doznał wypadku może dochodzić odszkodowania:
– z własnego ubezpieczenia społecznego,
– bezpośrednio od pracodawcy.

Jakie dodatkowe świadczenia mogą przysługiwać poszkodowanemu?

Pracownikowi, który doznał szkody z powodu zaistniałego wypadku przy pracy, przysługuje oczywiście odpowiednie odszkodowanie, natomiast poza nim może się on ubiegać także o inne świadczenia, takie jak np.:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
  • renta;
  • świadczenie pielęgnacyjne;
  • zwrot kosztów leczenia;
  • zwrot kosztów utraconych dochodów.

Rodzaj świadczenia oraz jego wysokość uzależnione są od indywidualnego przypadku.

W celu uzyskania szerszych informacji odwiedź stronę kancelarii adwokackiej i przeczytaj – Odszkodowanie za wypadek w pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here