Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Państwo pomaga rodzinom na wiele sposobów. Jednym z najbardziej popularnych środków pomocy jest zasiłek rodzinny, czyli tak zwane „rodzinne”. Jakie należy spełnić wymogi, aby otrzymać taką zapomogę no i pytanie jeszcze ważniejsze – ile wynosi rodzinne?

Rodzinne otrzymuje się w celu wsparcia finansów przeznaczanych na dziecko/dzieci. Jeśli chcemy sięgnąć do źródła wszelkich informacji, powinniśmy przeczytać rozdział 2. ustawy o świadczeniach rodzinnych – to tam prawnie uregulowane zostały procedury dotyczące zasiłku rodzinnego.

Jakie informacje znajdziemy w tej ustawie?

Najpierw dowiemy się komu takie świadczenie przysługuje:
– rodzicowi/rodzicom lub prawnemu opiekunowi dziecka,
– faktycznemu opiekunowi dziecka (nie każdy opiekun jest opiekunem prawnym),
– osobie uczącej się (czyli osobie pełnoletniej, która jest uczniem i nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, przy czym brak utrzymania powinien być spowodowany śmiercią lub orzeczeniem alimentów).

Kwestią decydującą o otrzymaniu zasiłku są dochody przypadające na jedną osobę. Rodzinne zostanie przyznane, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674,00 zł. Jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne (w stopniu umiarkowanym albo znacznym), dochód przypadający na jedną osobę nie może przekraczać 764,00 zł. Bardzo ważny jest również wiek potomka – rodzinne przysługuje do momentu ukończenia 18. roku życia przez dziecko, albo 21. roku życia, jeśli uczy się w szkole. Jeżeli dziecko studiuje, wtedy świadczenie przysługuje do 24. roku życia. Jednakże świadczenie nie kończy się w takiej sytuacji w chwili ukończenia 24 lat, a w momencie zakończenia roku akademickiego.

Zdarza się niekiedy przypadek, że próg dochodów zostaje przekroczony. Co się dzieje w takiej sytuacji? Obecnie istnieje prawo, które nazywa się potocznie „złotówka za złotówkę”. Czyli, jeśli przekroczymy dochód na przykład o złotówkę, dostaniemy o złotówkę mniejsze świadczenie.

Zatem ile wynosi świadczenie rodzinne?
Są trzy stawki. Zależą one od wieku dziecka:
– dziecko do 5. roku życia – 95 zł miesięcznie
– dziecko po 5. roku życia, ale przed 18. – 124 zł miesięcznie
– dziecko po 18. roku życia, ale przed 24. – 135 zł miesięcznie

Jednak świadczenia wcale się na tym nie kończą. Istnieje wiele dodatków, które przysługują nam w zależności od sytuacji:
– „becikowe”, czyli urodzenie dziecka – 1000 zł
– opieka nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego – 400 zł
– samotne wychowywanie dziecka – 193 zł lub 273 zł, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności
– rodzina wielodzietna (troje i więcej dzieci) – 95 zł
– rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 90 zł do 5. roku życia dziecka, 110 zł po 5. roku życia dziecka
– rozpoczęcie roku szkolnego – 100 zł
– dziecko uczy się poza miejscem zamieszkania – 69 zł przez dojazdy, 113 zł w chwili zamieszkania poza oficjalnym miejscem zamieszkania (np. internat)

Jak widać, kwota zasiłku rodzinnego nie musi być w każdym przypadku taka sama. Wszystko zależy od konkretnego przypadku, a każdy wniosek o świadczenie rozpatrywany jest indywidualnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here