Darowane nie zawsze znaczy za darmo

Darowizna to czynność prawna, która może być udziałem każdego z nas. Warto poznać kilka najważniejszych zapisów ustawowych, aby nie stała się ona ciężarem dla darczyńcy, a szczególnie dla obdarowanego.
Co to jest darowizna?
Mówiąc potocznie, to pieniądze lub rzeczy, które chcemy komuś dać nie żądając nic w zamian.
W ujęciu prawnym darowizna jest rodzajem umowy w której darczyńca kosztem swojego majątku zobowiązuje się do świadczenia na rzecz obdarowanego.
Kto może być darczyńcą?
Każdy, kto posiada majątek, którym chce się z kimś podzielić, zarówno osoby fizyczne i prawne.
Jak przekazać darowiznę?
Forma przekazania darowizny zależy zarówno od tego co przekazujemy jak też komu to dajemy.
W przypadku darowizny w formie pieniędzy wystarczy przekaz pieniężny wysłany pocztą lub przelany z konta bankowego. Postępujemy tak dokonując darowizny na cele statutowe organizacji pożytku publicznego. Warto zachowywać te dokumenty – mogą być dowodem dla Urzędu Skarbowego, gdy będziemy chcieli skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu przekazanej darowizny.
Przekazanie darowizny w postaci nieruchomości czy rzeczy, np. samochodu wymaga umowy w formie aktu notarialnego.
Warto zapamiętać, że darczyńca może dokładnie określić w umowie darowizny na co darowizna jest przekazana, jak ma być spożytkowana.
Kto może dostać darowiznę?
Każdy, osoba fizyczna lub prawna. Nie trzeba spełniać żadnych warunków, poza chęcią przyjęcia darowizny.
Ile wynosi podatek od darowizny?
Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Każda darowizna przyjęta przez obdarowanego stanowi jego dochód i jako taka podlega przepisom o podatku dochodowym. Prostą sprawą jest policzenie podatku od otrzymanych pieniędzy lub rzeczy mających wartość określoną w umowie darowizny. Bardziej skomplikowane jest określenie wartości prezentów np. ślubnych. Zgodnie z przepisami należy to jednak uczynić i podatek zapłacić.
Wysokość procentowa podatku dochodowego od darowizn zawiera się w przedziale 3% – 20% i zależy od relacji jakie łączą darczyńcę i obdarowanego.
Grup relacji są trzy. W pierwszej znajdują się osoby najbliższe w stosunku do darczyńcy i te mogą podatku nie zapłacić. Warunkiem jest nieprzekroczenie limitu kwoty wolnej od podatku lub złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia o nabyciu darowizny na druku SD – Z2.
czas na złożenie tego zgłoszenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia darowizny.
Wszyscy inni zobowiązani są do zapłacenia podatku. Do jego zgłoszenia i obliczenia stosuje się druk SD – 3. Można go złożyć w formie papierowej lub elektronicznej łącznie z dokumentami poświadczającymi akt darowizny. Uwaga! Czas na zgłoszenie wynosi tylko jeden miesiąc!
Obliczenie ile wynosi podatek od darowizny wymaga zastosowania tabeli grup relacji między stronami umowy darowizny. W tabelach wymienione są osoby w trzech grupach, kwoty wolne od podatku, stawki procentowe podatku.
Trzeba pamiętać, że progi kwot wolnych od podatku nie stosujemy dowolnie wraz z każdą otrzymaną darowizną. Jeśli dostajemy darowizny od tej samej osoby fizycznej czy prawnej, to okres sumowania darowizny dla potrzeb ustalenia kwoty zwolnionej wynosi 5 lat.
Zanim więc zdecydujemy się na przyjęcie darowizny, sprawdźmy ile nas to będzie kosztować.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here